Gedragscode trainers

Gedragscode Trainers Sparta Ranst

  
Sparta Ranst staat voor een open en familiale sportclub en verlangt dan ook van zijn trainers het naleven van onze gedragscode:

  1. Onze club staat open voor iedereen en trainers geven dan ook het goede voorbeeld door niet te discrimineren op enig mogelijk vlak (fysiek, afkomst, geloof, geslacht, seksuele voorkeur,…).
  2. Als trainer spreek je jeugdleden ook actief aan, wanneer er vormen van discriminatie, grensoverschrijdend gedrag of pesten voorvallen.
  3. Als trainer spreek je ook ouders of supporters aan, die zulke vormen van discriminatie in taal of gedragingen uitdragen. Hierbij dient er ook melding gemaakt te worden bij het clubbestuur, zodat het clubbestuur kan zorgen voor een extra steun.
  4. De club is een familiale club die draait rond zijn jeugdwerking. Trainers zullen dan ook steeds gepaste taal en trainingsvormen gebruiken richting jeugdleden, waarbij plezier steeds voorop staat. Deze veilige omgeving staat steeds centraal voor alle clubleden.
  5. Tijdens wedstrijden zorgen trainers voor het nodige respect naar tegenstrevers, veldverantwoordelijken, materiaal en scheidsrechters. Hierbij zorgt de trainer voor de naleving van reglementen van de KBKB. Sportiviteit is een principe dat we steeds hoog in ons vaandel dragen.
  6. Trainers zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele wedstrijdverschuivingen, communicatie met ouders en jeugdleden rond trainingen. Bij eventuele problemen naar aanwezigheid op trainingen of wedstrijden wordt er gecommuniceerd met clubbestuur en/of jeugdcoördinator.
  7. Trainers zijn loyaal naar de eigen sportclub en werken mee aan de doelstellingen van de club.
  8. Trainers engageren zich voor een wedstrijdseizoen en dragen ook bij naar een eigen groei in leiderschap en sporttechnische kennis.

Over Sparta Ranst

Sparta Ranst is een kleine en familiale korfbalclub met de thuisbasis in Ranst (Millegem) dichtbij Vremde, Wommelgem en Broechem.

Sparta zet vol in op zijn jeugdwerking als lokale sportclub, waarbij de focus er vooral is naar een sportieve ontwikkeling van kinderen en jongeren via de korfbalsport (gemengde teamsport).

Sparta Ranst korfbalclub vzw is aangesloten bij de KBKB (Koninklijke Belgische Korfbalbond).

Sparta Ranst steunt de RESPECT oproep

Steun Sparta via Trooper