Wat te doen bij een ongeval?

Ongevallenverzekering
Heb je een ongeval tijdens het korfballen of tijdens een activiteit georganiseerd door je korfbalploeg:

o        kbkb-ongevalsaangifteformulier
o          Laat het blad invullen door de arts
o          Vul de rest van het formulier zelf in
o          Vraag je lidnummer op bij het secretariaat van je korfbalclub (club@spartaranst.com). Herman kan je helpen bij het invullen.
o          Stuur het volledig ingevulde formulier op (maak eventueel een kopie voor jezelf) naar N.V. ARENA – BRAND WHITLOCK LAAN 165 – 1200 BRUSSEL of via mail arena@arena-nv.be

Welke activiteiten vallen onder de Arena Verzekering tegen sportongevallen?
Het beoefenen van: korfbal (hoofdsportactiviteit), respectievelijke sport-nevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten, in federaal- of clubverband, zowel in binnen- als buitenland.

Wat moet ik doen na een (sport)ongeval om in orde te zijn met de verzekeringen?

  • Een lid kwetst zich tijdens een activiteit.
  • De club en het slachtoffer vullen het aangifteformulier in en ondertekenen het document.
  • De derde pagina van het formulier wordt ingevuld door de behandelende geneesheer
  • Daarna wordt het volledige formulier verzonden aan het vermelde adres op het formulier.
  • N.V. Arena vraagt ook dat het slachtoffer, indien mogelijk en gewenst, een mailadres opgeeft waar het kan gecontacteerd worden. Dit kan de afhandeling van een dossier soms aanzienlijk versnellen.
  • Polisnr. Arena voor spelers met lidnummer: 1.115.754 A
  • Polisnr. Arena voor niet-leden die deelnemen aan activiteiten van de club: 1.115.754 B

Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag?

Als kleine sportclub doen we er alles aan om iedereen zich goed te laten voelen in onze club. Zou je toch te maken krijgen met enig vorm van discriminatie of grensoverschrijdend gedrag, dan kan je steeds in vol vertrouwen contact opnemen met ons API-aanspreekpunt (Dominique Buelens – dominique.buelens@gmail.com).

Over Sparta Ranst

Sparta Ranst is een kleine en familiale korfbalclub met de thuisbasis in Ranst (Millegem) dichtbij Vremde, Wommelgem en Broechem.

Sparta zet vol in op zijn jeugdwerking als lokale sportclub, waarbij de focus er vooral is naar een sportieve ontwikkeling van kinderen en jongeren via de korfbalsport (gemengde teamsport).

Sparta Ranst korfbalclub vzw is aangesloten bij de KBKB (Koninklijke Belgische Korfbalbond).

Sparta Ranst steunt de RESPECT oproep

Steun Sparta via Trooper