Lidmaatschap

Als kleine sportclub draait onze werking rond samen sportief plezier maken met een grote focus naar onze jeugdwerking.

Het lidgeld bedraagt voor het seizoen 2023-2024:
• Voor jongeren van 5 tot 10 jaar (U7/U9/U11)              €90
• Voor jongeren van 11 tot 16 jaar (U13/U15/U17)        €115    
• Voor spelende leden U19 / Kern                                 €140
• Voor sympathisanten (inclusief drankkaart):               €30

Voor de leden tot 18 jaar mag het lidgeld vanaf het 2e kind (dat ook lid wordt) met € 5 verminderd worden (niet voor sympathisanten).

Heb je interesse om Sparta Ranst te sponsoren vanuit je bedrijf (of breng je als lid een mogelijke sponsor aan)? Weet dat we hier nu ook een sponsorpakket voorzien, waarbij je ook korting krijgt op het lidmaatschap. Alle informatie hierover kan je verkrijgen bij het bestuur.

Inbegrepen in het lidgeld voor spelende leden en recreanten:
• Een verzekering tegen sportongevallen voor alle wedstrijden, trainingen en nevenactiviteiten waar onze club aan deelneemt alsook voor ongevallen van en naar deze activiteiten, wedstrijden en trainingen.
Trainingen en deelname aan wedstrijden in competitieverband (veld en zaal) onder begeleiding.
• In het lidmaatschap zit een klein bedrag dat zal gebruikt worden voor de aankoop van clubkledij.
• We werken natuurlijk ook mee met de verwerking van de attesten van de ziekenfondsen, waarbij er een gedeelte van het lidgeld zo kan worden gerecupereerd. Maak hier zeker gebruik van!
• Voor de leden en sympathisanten is er gratis toegang tot de zaal voor alle thuiswedstrijden.

Gelieve het te betalen bedrag te storten op rekening (let op nieuw rekeningnummer!):

Sparta Ranst

IBAN: BE42 7310 5935 2554

Met als mededeling: LIDGELD + NAAM (NAMEN)

Het lidmaatschap houden we bewust democratisch. De gemeente Ranst heeft ook een participatiefonds, waarmee we samenwerken, zodat iedereen mee kan komen korfballen en er niemand uit de boot moet vallen.

Onze waarden

Als sportclub roepen we al onze leden, supporters en medewerkers op om onze waarden steeds mee te volgen.
Als Sparta Ranst staan we voor een open en lokale sportclub met een familiale sfeer.
We zijn een open sportclub zonder enige vorm van discriminatie.
We streven als sportclub steeds naar een democratisch lidgeld, zodat niemand uit de boot valt. Voor onze jongste jeugdspelers hebben we bijvoorbeeld een collectie schoenen ter beschikking in bruikleen.
Fair play naar tegenstrevers en scheidsrechters is een belangrijke waarde in de korfbalsport waar we steeds met gemengde teams aantreden.
Alle spelers krijgen het recht om steeds mee te spelen tijdens de wedstrijden. We streven naar een maximaal plezier ook in de competities.
Alle medewerkers van de club werken op vrijwillige basis en rekenen dan ook op de steun van ouders en spelers om de club mee te ondersteunen.
https://www.spartaranst.com/wp-content/uploads/2023/07/vriendjesdag.jpeg

Over Sparta Ranst

Sparta Ranst is een kleine en familiale korfbalclub met de thuisbasis in Ranst (Millegem) dichtbij Vremde, Wommelgem en Broechem.

Sparta zet vol in op zijn jeugdwerking als lokale sportclub, waarbij de focus er vooral is naar een sportieve ontwikkeling van kinderen en jongeren via de korfbalsport (gemengde teamsport).

Sparta Ranst korfbalclub vzw is aangesloten bij de KBKB (Koninklijke Belgische Korfbalbond).

Sparta Ranst steunt de RESPECT oproep

Steun Sparta via Trooper