Gedragscode spelers

Gedragscode Spelers Sparta Ranst

  
Sparta Ranst staat voor een open en familiale sportclub en verlangt dan ook van zijn spelers het naleven van onze gedragscode:

  1. Onze club staat open voor iedereen en spelers geven dan ook het goede voorbeeld door niet te discrimineren op enig mogelijk vlak (fysiek, afkomst, geloof, geslacht, seksuele voorkeur,…).
  2. Als spelers spreek je andere spelers ook actief aan, wanneer er vormen van discriminatie, grensoverschrijdend gedrag of pesten voorvallen. Hierbij kan er steeds een melding gemaakt worden bij het clubbestuur of de jeugdcoördinator, zodat het clubbestuur kan zorgen voor een extra steun en het treffen van maatregelen.
  3. De club is een familiale club die draait rond zijn jeugdwerking. Spelers zullen dan ook steeds gepaste taal en gedrag gebruiken richting andere leden, waarbij plezier steeds voorop staat. Deze veilige omgeving staat steeds centraal voor alle clubleden.
  4. Tijdens wedstrijden zorgen spelers voor het nodige respect naar tegenstrevers, veldverantwoordelijken, materiaal en scheidsrechters. Sportiviteit is een principe dat we steeds hoog in ons vaandel dragen.
  5. Bij eventuele problemen naar aanwezigheid op trainingen of wedstrijden wordt er actief gecommuniceerd met de trainer.
  6. Spelers zijn loyaal naar de eigen sportclub en werken mee aan de doelstellingen van de club.

Over Sparta Ranst

Sparta Ranst is een kleine en familiale korfbalclub met de thuisbasis in Ranst (Millegem) dichtbij Vremde, Wommelgem en Broechem.

Sparta zet vol in op zijn jeugdwerking als lokale sportclub, waarbij de focus er vooral is naar een sportieve ontwikkeling van kinderen en jongeren via de korfbalsport (gemengde teamsport).

Sparta Ranst korfbalclub vzw is aangesloten bij de KBKB (Koninklijke Belgische Korfbalbond).

Sparta Ranst steunt de RESPECT oproep

Steun Sparta via Trooper