Gedragscode ouders & supporters

Gedragscode Ouders/Supporters Sparta Ranst

  
Sparta Ranst staat voor een open en familiale sportclub en verlangt dan ook van ouders en supporters het naleven van onze gedragscode:

  1. Onze club staat open voor iedereen. Ouders en supporters geven dan ook het goede voorbeeld door niet te discrimineren op enig mogelijk vlak (fysiek, afkomst, geloof, geslacht, seksuele voorkeur,…).
  2. Als ouders of supporter spreek je ook andere ouders of supporters aan, die zulke vormen van discriminatie in taal of gedragingen uitdragen. Hierbij kan er ook een melding gemaakt worden bij het clubbestuur, zodat het clubbestuur kan zorgen voor een extra steun.
  3. De club is een familiale club die draait rond zijn jeugdwerking. Ouders en supporters zullen dan ook steeds gepaste taal en gedrag gebruiken richting jeugdleden, waarbij plezier steeds voorop staat. Deze veilige omgeving staat steeds centraal voor alle clubleden.
  4. Tijdens wedstrijden hebben de trainers het laatste woord over veldopstellingen, te volgen tactiek en eventuele communicatie naar de spelende leden.
  5. Tijdens wedstrijden zorgen ouders en supporters voor het nodige respect naar tegenstrevers, veldverantwoordelijken, materiaal en scheidsrechters. Sportiviteit is een principe dat we steeds hoog in ons vaandel dragen.
  6. Een club draait rond vrijwilligers. Ouders en supporters steken zelf een handje mee uit de mouwen (naar eigen beschikbaarheid of mogelijkheid).

Over Sparta Ranst

Sparta Ranst is een kleine en familiale korfbalclub met de thuisbasis in Ranst (Millegem) dichtbij Vremde, Wommelgem en Broechem.

Sparta zet vol in op zijn jeugdwerking als lokale sportclub, waarbij de focus er vooral is naar een sportieve ontwikkeling van kinderen en jongeren via de korfbalsport (gemengde teamsport).

Sparta Ranst korfbalclub vzw is aangesloten bij de KBKB (Koninklijke Belgische Korfbalbond).

Sparta Ranst steunt de RESPECT oproep

Steun Sparta via Trooper